แคตตาล็อกสี (Color Cards) พิมพ์

เป็นแคตตาล็อกสีที่สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบว่า แต่ละโรงงานสี มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และมีตัวอย่างสีที่มีให้เลือกจำนวนมากน้อยเท่าไร ส่วนใหญ่ลูกค้าจะทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้สถาปนิก, Agent, Dealer และผู้บริโภคโดยตรง แบ่งกลุ่มของ แคตตาล็อกสี (Color Card) ได้ดังนี้

 • Decorative Paint
  • Emulsion Paint
  • High Gloss Enamel Paint
 • Spray Aerosol
 • Acrylic Paint
 • Industrial Paint
 • Auto Motive Paint
 • Marine Paint
 • Powder Coating
 • etc.

card

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ตัวอย่าง

colorcard01b

www.toagroup.com

colorcard02b

www.toagroup.com

colorcard03b

 www.captaincoating.com

colorcard04b

 www.captaincoating.com

colorcard05b

www.jotun.co.th 

colorcard06b

 www.jotun.co.th

colorcard07b

 www.beger.co.th

colorcard08b

 www.beger.co.th

 

 

แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 13 กรกฏาคม 2019 เวลา 15:08 น.