สติ๊กเกอร์ซิลค์สกรีน (Silk Screening Sticker) พิมพ์

สติ๊กเกอร์ซิลค์สกรีน (Silk Screening Sticker) เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ด้วยระบบพิมพ์สกรีน ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง ซึ่งจะต้องเน้นความคงทนของวัตถุดิบและหมึกพิมพ์ รวมทั้งยังสามารถพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์เพื่อนำไปติดลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อบ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์


ซิลค์สกรีน (Silk Screening) เป็นระบบการพิมพ์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถบริการลูกค้าที่มีงานพิมพ์จำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก ๆ สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวต่างๆ ได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบ หรือมีรูปทรง ในส่วนของ PMC จะเน้นการพิมพ์บนแผ่นเรียบ ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุหลากหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์(Sticker Paper), PVC, PP, PET, Polycarbonate และอื่น ๆ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการพิมพ์ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน 

ในส่วนของหมึกพิมพ์จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่ใช้ และลักษณะการนำไปใช้ เช่น ใช้งานกลางแจ้ง หมึกต้องทนแสงแดด เป็นต้น

 

silk

SilkEx01

SilkEx02

SilkEx03