สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า (Label Sticker) พิมพ์

เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ด้วยระบบพิมพ์ม้วนต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าต้องนำไปพิมพ์รายละเอียดหรือข้อความเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้ติดลงบนผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อบ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลากติดซองยาของโรงพยาบาล ,ฉลากแจ้งรายละเอียดและบาร์โค๊ด ,ฉลากต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า (Label Sticker) ของบริษัทฯ ใช้ระบบการพิมพ์ Automatic Letter Press และ เครื่องพิมพ์ใหม่ระบบ Rotary โดยพิมพ์งานในขั้นตอนเดียวจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์หลากหลายประเภท

เช่น  Sticker Paper, PVC, PP, PET และอื่นๆ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการพิมพ์ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน ในส่วนของหมึกพิมพ์จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่ใช้ในการพิมพ์

 

roll


LabelEx01

LabelEx02

LabelEx03