Thai English
 
สัญญาณของการทำงานที่ขาดคุณภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
แหล่งที่มา : http://www.siamhrm.com       
 
แนวทางในการสังเกต สัญญาณแห่งการทำงานที่ไร้คุณภาพหรือขาดประสิทธิภาพที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในองค์กรของคุณ หากคุณพบกับสิ่งต่างๆนี้นั้นแปลว่าคุณต้องรีบปรับปรุงแก้ไข
 
1. ไม่มีใครเต็มใจในการทดลอง ไม่สนใจในโอกาสหรือไม่มีความพยายามในการทำตามความคิดใหม่ๆหรือวิธีการทำงานใหม่ 
2. ในบางหน่วยงานเรียกร้องให้พนักงานกระทำงานในหน้าที่ของตนตามรูปแบบเดิมที่วางไว้เท่านั้น ซึ่งเท่ากับเป็นการจำกัดความคิดริเริ่มและอิสระในการทำงาน 
3. ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงใดๆในองค์กร โดยไม่รับฟังเหตุผล มักกลัวการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีเหตุผลที่พอเพียง 
4. การเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือนขึ้นอยู่กับระบบอาวุโสเท่านั้น มิได้มาจากผลการปฏิบัติงาน
5. ฝ่ายจัดการทำทุกอย่างเพื่อความพอใจของตนเอง ไม่มีความคิดในการวางโครงการเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงาน
6. ในหน่วยงานนั้น เป็นสถานทำงานที่น่าเบื่อ พนักงานทำงานไปวันๆ พนักงานขาด สาย ลา ป่วยสูง พนักงานขาดความมีชีวิตชีวาในการทำงาน
7. พื้นที่ทำงานสับสน ไร้ระเบียบ 
 
ข้อกำหนด ISO9001:2000 เกี่ยวข้องอย่างไรกับสิ่งนี้
 
8.5.1 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(Continual improvement)
กำหนดให้องค์กรต้องมีการปรับปรุง ซึ่งการปรับปรุงนี้อาจมาจากกิจกรรมต่างๆที่ผลักดันให้คนในองค์กรเป็นผู้ที่ต้องทำอะไรใหม่ๆ ไม่ว่าการตั้งเป้าหมาย การตรวจติดตามภายใน การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ไขป้องกัน เป็นต้น
 
8.5.2 การปฏิบัติการแก้ไข (Corrective action)
กำหนดให้พนักงานในองค์กรต้องเรียนรู้จากปัญหา
และหาหนทางในการไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นมาอีก
นั่นหมายถึงต้องมีวิธีการในการทำงานใหม่ๆ
 
8.5.3 การปฏิบัติการป้องกัน (Preventive action) 
หัวหน้าหลายคนละเลยการสอนงานลูกน้อง เพราะคิดว่าการสอนงานเป็นภาระมากกว่าเป็นหน้าที่ จึงมัวแต่เอาเวลาไปทำงานอื่น ทั้งๆที่การสอนงานถือเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของหัวหน้า ดังนั้น เพื่อให้การสอนงานเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์การ จึงควรกำหนดตัวชี้วัดผลงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนงานให้กับหัวหน้าทุกคนด้วย ถือเป็นตัวชี้วัดที่บังคับ เช่น หัวหน้าจะต้องมีชั่วโมงสอนงานลูกน้องไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ลูกน้องที่ได้รับการสอนงานจะต้องผ่านการทดสอบ 100%
 
การจัดทำโครงการ Internal Trainer
 
ในขณะที่ตัวชี้วัดผลงานในข้อ 3 ถือเป็นมาตรการบังคับให้มีการสอนงาน องค์การควรกำหนดมาตรการในเชิงบวกเพื่อการสอนงานไว้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรจะมีการจัดทำโครงการพัฒนาวิทยากรหรือผู้สอนงานภายในองค์การ มีการวัดประเมินผู้สอนเพื่อเข้าไปอยู่ในทำเนียบวิทยากรขององค์การ อาจจะมีสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงินให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติด้านการสอน
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 03 พฤศจิกายน 2012 เวลา 17:16 น.
 
ลิขสิทธิ์ © 2022 PMC CARDS:บริการรับเคลือบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดครบวงจร เคลือบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เคลือบงานพิมพ์ทุกชนิด พิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วน แค็ตตาล็อคสี คัลเลอร์การ์ด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย