Thai English
 
ลูกน้องมืออาชีพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 07 เมษายน 2010 เวลา 10:26 น.

แหล่งที่มา : http://www.kmnaraed1.org
 
การทำงานในยุคปัจจุบันทุกคนคงได้ยินคำว่า “มืออาชีพ” ในวงการของผู้ประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาเช่นพวกเราที่ได้ยินได้ฟังอยู่ทุกวัน คือ ผู้บริหารมืออาชีพ และไม่เคยมีใครพูดหรือเสนอแนะในเรื่องของลูกน้องมืออาชีพแบบพวกเราที่เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงาน หรือถ้าเป็นในสถานศึกษา คือ ครูสายผู้ปฏิบัติการสอน ที่โดยหน้าที่แล้วรู้กันในนามว่าเป็นลูกน้อง
ครั้งนี้ จึงขอนำเสนอในส่วนของผู้ที่มีอาชีพเป็นลูกน้องทั้งหลาย ซึ่งคงมีมากกว่าผู้บริหารหรือที่พูดกันติดปากว่า “นาย” เพื่อที่พวกเราจะได้ตระหนักและเข้าในในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และปฏิบัติได้ถูกต้อง ซึ่งก่อนอื่น ต้องเข้าใจคำว่า มืออาชีพเสียก่อน หมายถึง การทำงานให้ประสบผลสำเร็จเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ลูกน้องมืออาชีพเป็นได้อย่างไร
 
๑. เก่งงาน หมายถึง ต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานนั้นอย่างแท้จริง ก่อนที่จะทำงานใด ผู้นั้นต้องมีความรู้ดีในงานที่ทำ ซึ่งเรียกว่าภูมิรู้ เช่นคนที่จะเป็นช่างเครื่องยนต์ได้เขาจะต้องมีความรู้เรื่องเครื่องจักรกล คนที่จะทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ได้ เขาก็ต้องมีความรู้เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ คนที่เป็นครูได้ดีก็ต้องมีความรู้ในด้านการสอน การถ่ายทอดความรู้ จิตวิทยา เป็นต้น ซึ่งองค์ประกอบแห่งภูมิรู้ คือ คุณวุฒิ ความรู้ ทักษะความชำนาญ ความสามารถเฉพาะด้าน ประสบการณ์ ความรอบรู้ และอื่น ๆ 
 
๒. สมองไว หมายถึง ต้องเป็นผู้เฉลียวฉลาด เรียนรู้ไว ไหวพริบดี มีความ คิดสร้างสรรค์ รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์งานด้วยตนเอง การปฏิบัติงาน บางครั้งต้องเกิดจากความเฉลียวฉลาด ความมีไหวพริบ ของผู้ปฏิบัติ ไม่จำเป็นที่จะให้เจ้านายสั่งการในทุก ๆ เรื่อง การสร้างสรรค์ผลงานของตนเองก็จะเป็นวิธีที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าแสดงถึงการทำงานในเชิงรุกของผู้ปฏิบัติ แทนที่จะคอยฟังแต่การสั่งการอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นการทำงานในระบบเดิม ๆ ที่คอยแต่จะเป็นผู้รับ 
 

๓. นิสัยดี หมายถึง ต้องเป็นผู้มีจิตสำนึกดี มีพฤติกรรมดี และสามารถทำ งานร่วมกับผู้อื่นได้ การเป็นลูกน้องที่ดีจะต้องไม่สร้างปัญหาให้กับเจ้านาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นหรือปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่มีอัตตา เข้าใจธรรมชาติของคนอื่น สามารถบริหารอารมณ์ของตนเอง มีความรักและเมตตาผู้อื่น มีความปรารถนาที่จะเห็นผู้อื่นมีความสุข พูดง่าย ๆ อยู่กับใครทำงานกับใครก็ทำได้ 
 
๔. มีไฟ หมายถึง ต้องมีแรงบันดาลใจในตนเองที่จะทำงานยาก ๆ ให้ประสบผลสำเร็จได้ เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น สู้งาน แม้งานยากก็ใช้ความพยายามเรียนรู้ ความอุตสาหะในการปฏิบัติ มีความรับผิดชอบสูง ไม่ทิ้งงาน ไม่ยอมจำนนกับปัญหาและอุปสรรคนั้น ๆ เสียก่อน การทำงานที่ดีจะต้องเกิดจากจิตสำนึกและความตระหนักในอาชีพของตน
การเป็นลูกน้องที่ดีในวันนี้ ขอเสนอแง่คิดไว้สี่ข้อ ซึ่งคิดว่าหากปฏิบัติได้ในสี่ข้อที่เสนอไว้ท่านก็จะเป็นคนทำงานที่ประสบผลสำเร็จได้ในระดับที่ดี หากเป็นลูกน้องท่านก็จะเป็นลูกน้องที่ดีในระดับ “มืออาชีพ” นั่นเอง

 
ลิขสิทธิ์ © 2022 PMC CARDS:บริการรับเคลือบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดครบวงจร เคลือบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เคลือบงานพิมพ์ทุกชนิด พิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วน แค็ตตาล็อคสี คัลเลอร์การ์ด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย