Thai English
 
FacebookTwitterGoogle Bookmarks
หน้าแรก ผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์
ผลิตภัณฑ์สติ๊กเกอร์
PostPage
contact
 
สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า (Label Sticker) PDF พิมพ์ อีเมล

เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ด้วยระบบพิมพ์ม้วนต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าต้องนำไปพิมพ์รายละเอียดหรือข้อความเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้ติดลงบนผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อบ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ เช่น ฉลากติดซองยาของโรงพยาบาล ,ฉลากแจ้งรายละเอียดและบาร์โค๊ด ,ฉลากต่างๆที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น


สติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า (Label Sticker) ของบริษัทฯ ใช้ระบบการพิมพ์ Automatic Letter Press และ เครื่องพิมพ์ใหม่ระบบ Rotary โดยพิมพ์งานในขั้นตอนเดียวจนเสร็จสิ้นเป็นชิ้นงาน ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์หลากหลายประเภท

เช่น  Sticker Paper, PVC, PP, PET และอื่นๆ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการพิมพ์ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน ในส่วนของหมึกพิมพ์จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่ใช้ในการพิมพ์

 

roll


LabelEx01

LabelEx02

LabelEx03

 
สติ๊กเกอร์ซิลค์สกรีน (Silk Screening Sticker) PDF พิมพ์ อีเมล

สติ๊กเกอร์ซิลค์สกรีน (Silk Screening Sticker) เป็นงานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ด้วยระบบพิมพ์สกรีน ส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทต่างๆโดยเฉพาะสื่อกลางแจ้ง ซึ่งจะต้องเน้นความคงทนของวัตถุดิบและหมึกพิมพ์ รวมทั้งยังสามารถพิมพ์ลงบนสติ๊กเกอร์เพื่อนำไปติดลงบนบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อบ่งบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑ์


ซิลค์สกรีน (Silk Screening) เป็นระบบการพิมพ์อย่างหนึ่ง ซึ่งสามารถบริการลูกค้าที่มีงานพิมพ์จำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก ๆ สามารถพิมพ์ลงบนพื้นผิวต่างๆ ได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นผิวเรียบ หรือมีรูปทรง ในส่วนของ PMC จะเน้นการพิมพ์บนแผ่นเรียบ ซึ่งสามารถพิมพ์ลงบนวัสดุหลากหลายชนิด เช่น สติ๊กเกอร์(Sticker Paper), PVC, PP, PET, Polycarbonate และอื่น ๆ โดยวัตถุดิบที่ใช้ในการพิมพ์ จะขึ้นอยู่กับลักษณะการนำไปใช้งาน 

ในส่วนของหมึกพิมพ์จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่ใช้ และลักษณะการนำไปใช้ เช่น ใช้งานกลางแจ้ง หมึกต้องทนแสงแดด เป็นต้น

 

silk

SilkEx01

SilkEx02

SilkEx03

 


BannerSticker01

 


ลิขสิทธิ์ © 2022 PMC CARDS:บริการรับเคลือบสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดครบวงจร เคลือบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เคลือบงานพิมพ์ทุกชนิด พิมพ์สติ๊กเกอร์ พิมพ์สติ๊กเกอร์ม้วน แค็ตตาล็อคสี คัลเลอร์การ์ด. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย