แคตตาล็อกสี (Color Cards) พิมพ์

colorcardsbanner01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เป็นแคตตาล็อกสีที่สื่อสารให้ผู้บริโภคทราบว่า แต่ละโรงงานสี มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง และมีเฉดสีที่มีให้เลือกจำนวนมากน้อยเท่าไร ส่วนใหญ่ลูกค้าจะทำขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้สถาปนิก, ตัวแทนจำหน่าย และผู้บริโภคโดยตรง แบ่งกลุ่มของ แคตตาล็อกได้ดังนี้

 • Decorative Paint
  • Emulsion Paint
  • High Gloss Enamel Paint
 • Spray Aerosol
 • Acrylic Paint
 • Industrial Paint
 • Auto Motive Paint
 • Marine Paint
 • Powder Coating
 • etc.

 

ตัวอย่างงาน